Nabídka

Společnost ZENDAR nabízí širokou škálu služeb

I. Základem naší činnosti je výstavba solných jeskyní.

Svoji nabídku společnost ZENDAR zaměřuje na vlastníky nebytových prostor, obytných domů, hotelů lázeňských středisek, kteří mají k dispozici místnost o velikosti minimálně 50 m2 a hledají zajímavý nápad na její využití.

Nabízíme zajímavé řešení, které je všeobecně velmi populární mezi obyvateli měst. V souvislosti se současným trendem zájmu o zdravý životní styl společnost využívá čím dále tím více léčebné účinky solných jeskyní. Využití místnosti na solnou jeskyni je tedy velmi zajímavá možnost lukrativní obchodní činnosti.

Pokud se zákazník rozhodne využít místnost pro vytvoření solné jeskyně, získá tím:

 • Zajímavou nabídku pro svoje klienty, kteří hledají ve svém městě klidné místo pro odpočinek a relaxaci s možností regenerace a zlepšení zdraví.
 • Stálý zdroj financí, který pochází z poplatků a předplatného za využívání solné jeskyně.
 • Pověst propagátora zdravého životního stylu, což určitě zlepší pozitivní image majitele firmy.

Společnost ZENDAR nabízí pečlivou a komplexní výstavbu solné jeskyně od projektu až po dokončenou stavbu – šíře našich služeb zahrnuje:

 1. Vypracování projektu a přizpůsobení místnosti k výstavbě solné jeskyně
 2. Výběr a určení množství potřebného materiálu
 3. Montáž konstrukce jeskyně
 4. Nákup a dopravu odpovídajícího množství soli ze solného dolu
 5. Nákup a instalaci zařízení nezbytných pro vytvoření mikroklimatu, klimatizace, ventilátorů, generátorů, větracích elementů a dekoračních předmětů.
 6. Nákup a montáž vchodových dveří
 7. Dopravu všech potřebných materiálů a zařízení.
 8. Proškolení personálu v obsluze jeskyně.
 9. Dodržování termínů vykonání prací – celou stavbu realizujeme během 21 dnů od podepsání smoouvy
 10. Poskytnutí tříleté záruční doby

II. Druhým pilířem naší činnosti je mnotáž solných saun

Společnost ZENDAR nabízí hotelům a lázeňským střediskům stejně jako vlastníkům rodinných domů montáž solných saun. Je to novátorské řešení společnosti ZENDAR, jehož cílem je zvýšení dostupnosti zdravotních předností soli pro větší část společnosti.

Tato nabídka je určena těm, kteří nevlastní velkou místnost, ale chtěli by mít možnost využívat stejné léčebné působení, jaké poskytuje solná jeskyně.

Nabídka zahrnuje:

 • Přizpůsobení sauny do velikosti místnosti – sami provádíme měření, poskytujeme rady a montujeme saunu
 • Dodávku soli, která je pro nás ještě v solném dole specielně vybírána co do velikosti a barvy
 • Obložení stěn solí takovým způsobem, aby pobyt v sauně byl pohodlný
 • Instalaci bezpečného a vysoce kvalitního topení
 • Kvalitní a rychlé vykonání prací tak, aby zákazník mohl co nejrychleji využívat přednosti sauny ve svém domě nebo ji zpřístupnit klientům v lázeňském hotelu.

III. Společnost ZENDAR se zabývá také sušením zvlhlých budov metodou krystalické injektáže.

Nabídka je zaměřena na vlastníky a správce vlhkých obytných budov nebo stavebních objektů, kteří plánují v dohledné době opravu.

Vysušujeme prakticky každý druh objektu bez ohledu na stav vlhkosti, přítomnost soli, druh zdí a jejich tloušťku.

Společnost ZENDAR nabízí:

 • Zhodnocení vlhkosti objektu
 • Dodání nezbytných materiálů a vysušení v průběhu krátké doby
 • Přesnost a stálost vykonaných prací
 • Vykonání prací bez chemického nebo fyzického poškození zdí

IV Společnost ZENDAR se také zabývá stále více populární službou antigrafitti.

Nabídka je zaměřena na správce budov, kteří by chtěli zabezpečit stěny budovy před vandalskou činností sprejerů.

Nabízíme:

 • Zabezpečení zdí před nežádoucími obrázky, malůvkami a nápisy
 • Odstranění grafitti jednoduchým, rychlým a levným způsobem
 • Zabezpečení zdí před špínou, prachem, výfukovými plyny
 • Zabezpečení plechových konstrukcí před devastací, tj. okna, vlakové vagony.