Vysoušení budov

Společnost ZENDAR se v rámci své činnost irovněž zabývá vysoušením vlhkých budov metodou krystalické injektáže. Ta spočívá ve vytváření blokády proti vlhkosti ve zdech zvlhlých vzlínáním vody ze základů. Vysušování objektu se provádí zevnitř, aniž by bylo potřeba dělat výkopy kolem vnějších zdí. Metoda využívá tzv. Mokrou cestu. To znamená, že při užití technologie krystalické injektáže není potřebné předchozí vysušování budovy, právě naopak, zeď se před injektáží navlhčuje další vodou.

Využívají se tu kapilární průtoky jako cesty průniku a následně se tvoří izolační vrstva krystalizací minerálů nerozpustných ve vodě v kapilárách stavebních materiálů.

Společnost ZENDAR vybrala tuto metodu pro širokou škálu jejích výhod:

  • nejlevnější technika užívaná v Polsku
  • je šetrná k životnímu prostředí, protože prostředky užité v této metodě nejsou toxické
  • velmi účinná a zaručující trvalost blokády
  • možnost užití při vysušování vlhkých objektů bez ohledu na druh a sílu materiálu
  • čím vlhčí je zeď, tím lepší jsou výsledky
  • sůl nemá vliv na změny v technické efektivitě užité metody
  • sušení se uskutečňuje bez jakýchkoli škod na chemickém nebo fyzickém stavu zdi